Hvad kan du forvente

Aarhus-TerapeuterneSom klient hos Arhus-terapeuterne kan du forvente at møde engagerede terapeuter, der tager dig og terapien alvorligt.


Samtalen

Ved første samtale har du og terapeuten mulighed for i fællesskab at undersøge dine problemstillinger bredt, før vi i fællesskab bliver enige om, hvad fokus for forløbet skal være. Her vil vi også tale om dine forventninger til terapiforløbet hos Aarhus-terapeuterne. Hver session varer ca. 50 minutter.   


Hos Aarhus-terapeuterne arbejder vi ikke ud fra en bestemt psykologisk retning, men skræddersyer terapien efter klientens problemstillinger og behov. Derfor er antallet af samtaler heller ikke fastsat på forhånd, men ophører når klient og terapeut i fællesskab vurderer at forløbet er afsluttet.


Har du yderligere spørgsmål til vores arbejdsmetode, er du velkommen til at kontakte os.


Værdigrundlag

Vi er bevidste om, at vores job kræver stor ansvarlighed, og at man som klient har behov for tryghed i forhold til sin terapeut. Derfor er det vigtigt for os at   vurdere, hvorvidt du som klient har brug for noget andet, end hvad vi kan tilbyde dig. Hermed menes, at vi kender vores styrker så vel som begrænsninger, og kun påtager os opgaver, som vi føler os kompetente til at håndtere.


Endelig anser vi det for værende vigtigt, at der er gennemsigtighed mellem klient og terapeut. Gennemsigtighed betyder, at vi som terapeuter klart giver udtryk for vores tanker om og forslag til terapien, og at vi italesætter eventuelle problemer eller bekymringer vedrørende terapiforløbet. På den måde ved du som klient, ”hvor du har din terapeut”.


Vi arbejder naturligvis under tavshedspligt.


Aarhus-terapeuterne   -   Agerbæksvej 7B, 8240 Risskov     -   kontakt@aarhus-terapeuterne.dk